Insändare Det är inte lite kritikerna kräver av oss liberaler. Vi ska säga ja till en regering helt beroende av SD:s stöd – ett SD som har som huvudmål att bekämpa oss och som alltså är emot globalisering, europeiskt samarbete, frihandel och öppenhet – framgångsreceptet för hela västvärlden. Som förnekar allvaret i en alltmer påtaglig klimatkris.

Det är en gammal kritik, långt före Åkesson, som framförs. Vi skulle moraliskt ha förstört Sverige, landet står på randen av ett stup och måste räddas. Undergången är nära. Bortglömt är att vårt land rankas högt i den internationella välståndsligan.

Liknande attityder återfinns tyvärr i en rad europeiska länder för närvarande. En nationalkonservativ inställning. Man tror man måste isolera sig från allt otäckt hot från omvärlden. Dessbättre finns politiska ledare som kraftfullt försvarar den liberala samhällsmodellen. President Macron i Frankrike är en. Han framstår alltmer som optimismens företrädare i Europa.

Lars Neselius (L)