För ett år sedan bröt #metoo tystnaden kring sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. Den 8 november var #tystnadtagning först ut bland en lång rad av upprop som synliggjorde mäns våld mot kvinnor.

Feministiskt initiativ gör 8 november till startdatum för vår nationella kampanj för att uppmärksamma att vi fortfarande inte nått målen om jämställdhet som innebär att vi alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma våra egna liv och samhället. Att vi alla, oavsett kön, ska ha rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Vi har alla rätt att ta plats i våra liv, i våra kroppar och i samhället!

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Vår kampanj pågår 8–25 november och avslutas på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Vi ser det som ett sätt att tydliggöra sambandet mellan metoouppropen och FN:s internationella dag.

Vi vill synliggöra att det handlar om våld som sker mot kvinnor, varje dag, i vardagen, i hemmen, i det offentliga. Med en feministisk politik ska skolor, arbetsplatser, parker, gator, torg och våra hem vara säkra för alla medborgare att vistas i, under alla tider på dygnet och oavsett din ålder, kön, religion, hudton, etnicitet, funktionsförmåga och identitetsuttryck. Oavsett om du lever ensam eller i sällskap. Oavsett om du är i behov av vård från någon annan. Oavsett din situation ska du vara trygg.

Vi i Feministiskt initiativ Linköping vill att kvinnojouren och tjejjouren i Linköping ska få beständiga medel för att jobba med de kvinnor som utsatts. Vi vill att arbetet mot sexuella övergrepp ska vara förebyggande och börja tidigt genom genuspedagogik i skolan. Det är viktigt att börja i skolan då det är där vi kan lägga en bra grund för att nästkommande generation ska slippa bli utsatta för sexuella trakasserier och våld. Vi välkomnar det nya beslutet att alla sexualbrottsutredare ska få en nationell utbildning och hoppas att rättsväsendet också börjar utbilda sig mer i hur sexualbrott skiljer sig från andra typer av brott. Vi måste, som samhälle, erkänna att det finns ett strukturellt problem som vi inte kan sopa under mattan.

Metoouppropen visade oss hur alltför ofta, hot, våld, trakasserier, sexism, rasism, listan kan göras lång, begränsar stora delar av vår befolkning. Det vi gör idag är för att påminna om metoouppropens krav och

uppmana oss alla att vara vaksamma, sätta stopp och visa på andra sätt att göra vardagsliv, arbetsliv, skoltid och offentliga rum, så att vi alla, oavsett kön, kan leva med frihet från våld och förtryck.

Målet om ett jämställt samhälle är inte nått utan vi måste fortsätta arbetet. Det behövs kraftfulla politiska förslag för att nå förändring. Låt därför metoouppropen fortsätta ljuda och låt oss aldrig glömma att de delar samma patriarkala grundorsaker och vinner på samma feministiska lösningar.

Ellinor Svensson

Feministiskt initiativ Linköping

Linnea Jonasson

Unga Feminister Linköping