Ett 50-tal personer sitter i Ljungsbroskolans matsal. Det är främst personer som fick vända i dörren vid mötet i augusti.

– Det är bra att vi kunde få till ett andra möte. Sist var det tråkigt att behöva säga att det var fullt, men samtidigt kul med stort engagemang, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Mötet är till för att skapa dialog mellan kommunen och medborgarna, och anordnas av Vreta Kloster närråd.

Artikelbild

| Byggande. Elias Aguirre och planarkitekten Peter Tomthult pratar om planerade byggprojekt i området.

– Vi i närrådet jobbar med dialog hela tiden och lyfter angelägna frågor. Bergsborna har ett stort intresse för det här, säger Ulf Lindh (S), ordförande i Vreta Kloster närråd.

Fokus under onsdagens möte låg på bostäder. På vilka sorters bostäder som kan byggas vart och hur framtiden ser ut. Men även på det icke-byggande som rått i området.

– Det går alldeles för långsamt, vi måste få bostäder här ute. Det har inte byggts här på 20 år, säger Ulf Lindh.

Enligt Elias Aguirre har många byggprojekt planerats, men ganska lite har faktiskt skett.

Artikelbild

| Närråd. Ulf Lindh är ordförande för Vreta Kloster närråd, som tagit initiativet till mötet.

– Vi jobbar på att få till mer bostäder i Berg, det är prioriterat. Men det har hänt ganska lite på den fronten.

Ansvaret för byggandet ligger inte bara hos kommunen. Även byggföretag kan sätta käppar i hjulet, bland annat om intresset inte är tillräckligt stort för just den sortens bostad man planerat att bygga.

En annan sak som kan påverka är naturliga markföroreningar.

– Det finns markföroreningar i Berg och Ljungsbro som kan påverka byggandet, säger Maria Kromnow, översiktsplanerare.

Markföroreningarna består av markradon och tungmetaller, och kommer ifrån berggrunden som består av alunskiffer.

Byggande tar tid, vilket är en tredje orsak till bristen på nya bostäder.

– Jag gillar när man beskriver tillvägagångssätt så att människor förstår, varför det tar tid till exempel. Att de får se processen, hur det går till, säger Ulf Lindh.

Deltagarna är engagerade under mötet. Ställer frågor och lämnar synpunkter. Många hade även åsikter kring trafiksituationen i Berg.

– Kollektivtrafiken är fullständigt kaos på mornarna. Varför händer ingenting? Det frågar en besökare på mötet.

– Trafikfrågor fortsätter vara aktuella, det är frågor som vi måste ta oss an. Vi vill att det ska fungera, det är också en förutsättning för att kunna ställa bilen, säger Elias Aguirre.

Att föra dialog är hela syftet med mötet, och Ulf Lindh tycker att människornas engagemang är positivt.

– Det är viktigt att diskutera trafikfrågor. Det är kul att kollektivtrafiken togs upp också, det ska vi gå vidare med till Östgötatrafiken, säger Ulf Lindh.

– Det gäller att få ett prioriterat område, säger Ulf Lindh.