Det var i augusti som anhöriga hittade 93-åringen svårt medtagen på golvet i sin bostad. Han avled kort därefter på Motala lasarett.

Det visade sig att mannen avsagt sig hemtjänst, enligt uppgift för att han var rädd att det inte var äkta hemtjänstpersonal som ringde på dörren.

Insatserna avslutades utan att något beslut togs eller någon bedömning gjordes av biståndshandläggare. Anhöriga underrättades inte. Hemtjänsten slutade bara besöka mannen.

Artikelbild

| Anders Granquist, chef för avdelningen Arbete och välfärd

De anhöriga anmälde händelsen till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) som begärt in yttrande från kommunen. Mjölby kommun har utarbetat en handlingsplan som slår fast hur rutinerna ska vara i kontakten med brukare och den interna kommunikationen på omsorgs- och socialförvaltningen.

– Det är egentligen inget nytt. Rutinerna har funnits, men de har inte följts i detta fall, säger Anders Granquist som är chef för avdelningen arbete och välfärd.

Handlingsplanen redovisar mer tydligt vad som ska göras, när och hur det ska göras. All personal ska känna till och arbeta efter den.

Anders Granquist menar att den nya handlingsplanen slår fast att ändringar i biståndet alltid ska föregås av en utredning, och att kontakter med brukare angående biståndet alltid ska dokumenteras. Det får inte skjutas upp på grund av brist på tid.

– Det är brukaren som avgör om samtycke ska inhämtas hos anhöriga, säger Anders Granquist.

Att det skulle ha varit på grund av att brukaren var orolig för oäkta hemtjänstpersonal, som han sa upp biståndet, säger sig Anders Granquist inte ha hört talas om.

– Det är nya uppgifter för mig, säger han.

Ivo har nu avslutat sitt ärende när det gäller tillsyn av kommunens myndighetsutövning. Man skriver att ”orsaker till det inträffade har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att något liknande inträffar igen”.