Tf ansvarig utgivare: Christer Kustvik
Tf nyhetschef: Per Åhlin
TV-chef: Fredrik Lagerqvist
Nyhetstips: 020-44 20 00 nyhet@corren.se
Växel: 013 - 28 00 00
Besök: Correns Hus, Badhusgatan 5, Linköping

TILL WEBBVERSIONEN